PS za TOV SVINJA 65-105 kg - ST 2

PS za TOV SVINJA 65-105 kg - ST 2

15% SP- GKS-od 65-105 kg2

Potpuna smjesa za tov svinja (60–105 kg)
 
Za visok dnevni prirast uz dobru konverziju hrane

Zašto PS za TOV SVINJA 65-105 kg - ST 2: