PS za SUPRASNE KRMAČE - SK

PS za SUPRASNE KRMAČE - SK

13,5% SP-GKS- SUPRASNE KRMAČE

Potpuna smjesa za suprasne krmače
 
Za dobru plodnost i veliki broj othranjene prasadi

Zašto PS za SUPRASNE KRMAČE - SK: