PS za PRASAD - PROFISTART

PS za PRASAD - PROFISTART

20% SP-GKS-od odbića do 15 kg

Potpuna smjesa za odbiće prasadi
 
Profistart je potpuna smjesa za odbiće prasadi. Formulacija je bazirana na konceptu hranidbe prasadi po volji. Namijenjena je hranidbi prasadi do 20. dana po odbiću. Smjesa je granuliranog oblika.

Zašto PS za PRASAD - PROFISTART:

Sadrži komponente protiv pojave proljeva, imunostimulatorne tvari radi umanjenja
efekta stresa i ublažavanja štetnog djelovanja Cirkoviroze i PRRS.