PS za PURICE U TOVU III

PS za PURICE U TOVU III

20%SP-GKS od 8 tj. do 12 tj. starosti

 

Potpuna smjesa za pure u tovu III
 
Namijenjena hranidbi pura u tovu od 9 do 12 tjedna starosti.

Zašto PS za PURICE U TOVU III: