PS PROFI GROVER

PS PROFI GROVER

Potpuna smeša za ishranu prasadi od 25. dana po zalučenju do 30 kg

PROFI GROVER je namenjen brzom prirastu od 15-30 kg i dobroj pripremi za dalnji tov. Sadrži visok nivo aminokiselina,
odabranih žitarica i lako svarljiv izvor proteina.

Zašto PS PROFI GROVER: