PS za TOV SVINJA 25-65 kg - ST 1

PS za TOV SVINJA 25-65 kg - ST 1

16% SP- GKS-od 25-65 kg

Potpuna smjesa za tov svinja (25–60kg)
 
Za visok dnevni prirast uz dobru konverziju hrane

Zašto PS za TOV SVINJA 25-65 kg - ST 1: