Svinje

Proizvodnjom hrane za životinje i dodataka hrani nosimo veliku odgovornost, jer osim na dobrobit životinja i na ukupne rezultate proizvodnje na farmama, ona direktno utječe i na kvalitetu prehrane ljudi. Zato je naše opredjeljenje da plasiramo isključivo proizvode vrhunske kvalitete. ZDRAVE ŽIVOTINJE. ZDRAVI LJUDI. ZDRAVI PLANET.

Potpune smjese

PAN co. PS za Prasad Predstarter

PAN co. PS za Prasad Predstarter

20,5% SP-GKS- od 5 dana starosti do odbića

PS za PRASAD - PROFISTART

PS za PRASAD - PROFISTART

20% SP-GKS-od odbića do 15 kg

PS PROFIGROVER

PS PROFIGROVER

17,5% SP-GKS-od 15-25 kg

PS za TOV SVINJA 25-65 kg - ST 1

PS za TOV SVINJA 25-65 kg - ST 1

16% SP- GKS-od 25-65 kg

PS za TOV SVINJA 65-105 kg - ST 2

PS za TOV SVINJA 65-105 kg - ST 2

15% SP- GKS-od 65-105 kg2

PS za SUPRASNE KRMAČE - SK

PS za SUPRASNE KRMAČE - SK

13,5% SP-GKS- SUPRASNE KRMAČE

PS za DOJNE KRMAČE - KD

PS za DOJNE KRMAČE - KD

16% SP-GKS- DOJNE KRMAČE

Super koncentrati

PAN co. STARTER

PAN co. STARTER

Super za prasad od odbića do 15kg

PAN FOOD 20

PAN FOOD 20

Super za tov svinja

PAN FOOD 35

PAN FOOD 35

Super za tov svinja

PAN MAMI

PAN MAMI "D "

Dopunska smjesa za dojne krmače

PAN MAMI

PAN MAMI "S"

Dopunska smjes za suprasne krmače

PAN co. PROFI GROVER

PAN co. PROFI GROVER

Super za prasad od 15 kg do 25 kg

Premiksi