Prasad

Smjese za prasad su svojim sastavom prilagođene za hranidbu po volji, koja omogućava lako navikavanje prasadi na čvrstu hranu, i brz porast bez pojave proljeva.

Potpune smjese

PAN co. PS za Prasad Predstarter

PAN co. PS za Prasad Predstarter

20,5% SP-GKS- od 5 dana starosti do odbića

PS za PRASAD - PROFISTART

PS za PRASAD - PROFISTART

20% SP-GKS-od odbića do 15 kg

PS PROFIGROVER

PS PROFIGROVER

17,5% SP-GKS-od 15-25 kg

Super koncentrati

PAN co. STARTER

PAN co. STARTER

Super za prasad od odbića do 15kg

PAN co. PROFI GROVER

PAN co. PROFI GROVER

Super za prasad od 15 kg do 25 kg

Premiksi