LAKTO-FOOD KM - 20

LAKTO-FOOD KM - 20

20% SP - GKS za visoko produktivne krave muzare (Kompleks energije, protektiranog proteina, šečera)

 

Potpuna smjesa za hranidbu krava visoke mliječnosti u ranoj laktaciji
  •     Visok sadržaj ugljikohidrata i shodno tome visoka koncentracija energije.
  •     Visoka koncentracija lako usvojivih minerala.
  •     Povećava količinu mlijeka — izuzetni rezultati u prvih 100 dana laktacije
  •     Osigurava visok sadržaj proteina i masti u mlijeku
  •     Poboljšava plodnost
  •     Štiti od pojave deficita energije i minerala

Zašto LAKTO-FOOD KM - 20:

  • Krave opskrbljene dovoljnim količinama energije i proteina za vrhunsku proizvodnju, naročito u prva 3 mjeseca poslije teljenja
  • Maksimalno očituju svoju genetsku osnovu za visoku proizvodnju mlijeka (25 L/dan i više) sa visokim sadržajem mliječne masti i proteina (3,90% mliječne masti i više)
  • Očuvaju dobro zdravstveno stanje i plodnost (intenzivnije traženje bika, efikasnije osjemenjivanje, bolji postotak steonosti)