PS za JANJAD 15-30 kg - J 16

PS za JANJAD 15-30 kg - J 16

16 % SP-GKS-za janjad do 15 -30 kg tjelesne mase

 

Granulirana potpuna smjesa za tov janjadi
 
Sadrži 16% sirovih proteina i nivoe vitamina i minerala koji garantiraju dobar zdravstveni status janjadi.
 
Sadrži zrnastu hranu, proizvode industrije ulja, proizvode pekarske industrije, vitamine i minerale, kao i adsorbens mikotoksina Minazel Plus

Zašto PS za JANJAD 15-30 kg - J 16:

Osigurava:

  • maksimalne priraste janjadi
  • dobru kvalitetu trupa,
  • dobar zdravstveni status.