SUPER CHICKY

SUPER CHICKY

Univerzalni super za sve faze tova pilića.

SP 38% -DKS (SUPER) ZA TOV PERADI sa kokcidiostatikom (40% SUPER CHCKY u starteru i 35% SUPER CHCKY u groveru) NE SMIJE SE DAVATI KOKOŠIMA NESILICAMA I KONJIMA

Zašto SUPER CHICKY:

  • visoki prirasti
  • dobra konverzija hrane
  • zdravi pilići
  • ujednačene tjelesne mase pilića na kraju tova

Sirovinski sastav:

  • optimalan odnos minerala i vitamina
  • visokokvalitetna proteinska krmiva
  Starter smeša Grover smeša Finišer smeša
Sirovina % % %
Kukuruz 40 50 60
Pšenica 15 10 5
SUPER CHICKY 45 40 35
UKUPNO 100 100 100