LAKTO-FOOD KM - 18

LAKTO-FOOD KM - 18

18% SP - GKS za visoko produktivne krave muzare (Kompleks energije, protektiranog proteina, šečera)

 

 Potpuna smjesa za hranidbu krava visoke mliječnosti u prvoj polovici laktacije

  • Odlikuje se visokim sadržajem ugljikohidrata, pa samim tim i visokom koncentracijom energije.
  • Smjesa bogata lako usvojivim mineralima.
  • Doprinosi prevenciji deficita energije i minerala.
  • Omogućuje proizvodnju mlijeka od 23 L/dan i više u prvih 150 dana laktacije.
  • Osigurava sadržaj mliječne masti i preko 3,90% u uvjetima konzumiranja obroka optimalnog sastava.
  • Poboljšava plodnost (intenzivnije traženje bika, manji utrošak sjemena, veći postotak steonosti)

Zašto LAKTO-FOOD KM - 18:

  • visoka mliječnost (preko 23 L/dan)
  • dobra reprodukcija
  • dugi životni vijek