CALFNECTAR

CALFNECTAR

Superkoncentrat za hranidbu teladi

SP 35%-DKS (SUPER) ZA TELAD Superkoncentrat za hranidbu teladi do 250kg, sa dodatkom tvari za sprječavanje Coli infekcije

Zašto CALFNECTAR:

  • Visoka razina probavljivih proteina osigurava brz i učinkovit porast.
  • Pridržavanje preporuka u pogledu sastava obroka omogućava dnevni prirast od minimum 1200 g, u periodu od 250 do 500 kg TM.
  • Visokim nivoima vitamina i minerala omogućava se odličan imunitet, kao i pravilan razvoj kostiju koji čine potporu za razvoj mišićnog tkiva.

 

Sirovinski sastav:

  • Intenzivno i brzo formiranje velike mišićne mase
  • Manji utrošak hrane po kilogramu prirasta
  • Dobar klaonički randman tovne junadi.
PRIJEDLOG RECEPTURE:  
SIROVINE %
Kukuruz 45.00
Ječam 20.00
CALFNECTAR 35.00
UKUPNO 100.00