PS za KRAVE MUZARE - KM 15

PS za KRAVE MUZARE - KM 15

15% SP- GKS-za krave muzare koje daju do 20l mljeka dnevno

 

Potpuna smjesa za hranidbu krava mliječnosti do 20 litara.
 
Njenom primjenom postiže se ekonomična proizvodnja mlijeka.
 
NAČIN PRIMJENE
 
300-350 g po litri mlijeka u kombinaciji sa voluminoznom hranom (silaža kukuruza i sijeno).

Zašto PS za KRAVE MUZARE - KM 15:

  • visoka mliječnost
  • dobra reprodukcija
  • dug životni vijek krava