PS za KRAVE MUZARE – KM 15

PS za KRAVE MUZARE – KM 15

Potpuna smeša za ishranu krava mlečnosti do 20 litara.

Njenom primenom postiže se ekonomična proizvodnja mleka.
 
NAČIN PRIMENE
 
300-350 g po litri mleka u kombinaciji sa kabastim hranivima (silaža kukuruza i seno).

Zašto PS za KRAVE MUZARE – KM 15:

  • visoku mlečnost
  • dobru reprodukciju
  • dug životni vek krava