CALFAROM

CALFAROM

Premiks 5% za ishranu teladi do 250kg.

Vitaminsko mineralni dodatak sa dodatkom imunostimulišućih materija

Zašto CALFAROM:

  • Dnevni prirast 1kg u proseku. Moguće je i više u zavisnosti od kvaliteta kabastog dela obroka.
  • Podiže imuni status teladi zbog imunostimulirajućih materija koje sadrži.
  • Stimuliše razvijanje crevnih i buražnih resica – bakterije potpomažu razvijanje flore buraga i crevnih resica, što direktno utiče na efikasnost iskorišćenja suve hrane (seno i koncentrat).
  • Bolja konstitucija i zdravlje životinja.
  • Lako privikavanje na veliku količinu čvrste hrane čime tele naglo povećava konzumaciju

Sirovinski sastav:

  • Visok nivo vitamina A, D3, E i niacina (B3)
  • Helatne oblike minerala – lako usvojive u organizmu
  • Šećere – popravljau konzumaciju i apetit
  • Dodatke za poboljšanje imuniteta                                                                                  

1kg smese sadrzi:

PREDLOG RECEPTURE:        
  Telad 50-100 kg Telad 100-250 kg
SIROVINE % % % %
Kukuruz 31 34 42 35
Ječam - 20 - 20
Pšenica 22 - 15 -
Pšenično stočno brašno 16 15 15 17
Suncokretova sačma 12 10 13 16
Sojina sačma 14 16 10 7
CALFAROM 5 5 5 5
Ukupno 100 100 100 100