Koke nosilje

Zdrave nosilje lepog perja, visoka proizvodnja jaja bez oscilacija, čvrsta ljuska jajeta, odlična boja žumanceta, samo su neki od mnoštva parametara koji se mogu postići upotrebom proizvoda za ishranu nosilja Patent co.

Pored toga što sadrže optimalnu količinu svih potrebnih sirovina za pravilnu proizvodnju i rast i razvoj koka, Patent co. proizvodi za nosilje karakterišu se i ističu po sadržaju prirodnih dodataka koji omogućuju veću proizvodnju i poboljšavaju zdravstveno stanje nosilja.

Potpune smeše

PS za NOSILJE I - KN17

PS za NOSILJE I - KN17

Potpuna smeša za nosilje konzumnih jaja I – KN17

PS za NOSILJE II - KN15

PS za NOSILJE II - KN15

Potpuna smeša za nosilje konzumnih jaja II – KN15

Super koncentrati

SUPER EGG 30

SUPER EGG 30

Dodaje se u količini od 30% u potpune smeše za koke nosilje konzumnih jaja.

Premiksi

EGG BOOSTER 1,25%

EGG BOOSTER 1,25%

Vitaminsko-mineralna predsmeša za koke nosilje konzumnih jaja