GOLDEN EGG 2

GOLDEN EGG 2

Potpuna smeša za koke nosilje od 50. nedelje do kraja eksploatacije

 

Ova smeša koristi se kod starijih koka, gde rastu potrebe za nivoom Ca, a padaju potrebe u proteinima.

Sadrže u sebi karofil i obezbeđuje boju žumanceta 13 po Roscheovoj karti boja.

Zašto GOLDEN EGG 2:

Proteini - 15%
Energija – 10,8 MJ/kg
Masti – 4%
Ca – 4%

Dnevni utrošak - oko 127g