Pilići u tovu

Ujednačena telesna masa pilića od početka do kraja tova,visoki dnevni prirasti, dobra konverzija hrane, nizak mortalitet, zdravi i veseli pilići, meso extra kvaliteta bez prisustva masnih naslaga i vode – da, moguće je!

Potpune smeše

PS za TOV PILIĆA I-PS 22

PS za TOV PILIĆA I-PS 22

Potpuna smeša za tov pilića I - STARTER

PS za TOV PILIĆA II-PG 19

PS za TOV PILIĆA II-PG 19

Potpuna smeša za tov pilića II

PS za TOV PILIĆA III - PF 17

PS za TOV PILIĆA III - PF 17

Potpuna smeša za tov pilića III – PF17

Super koncentrati

SUPER BROILER I 35

SUPER BROILER I 35

Za tov pilića tokom starter i grover faza

SUPER BROILER II 25

SUPER BROILER II 25

Za tov pilića tokom FINIŠER faze

SUPER CHICKY

SUPER CHICKY

Univerzalni super za sve faze tova pilića.

Premiksi

INDY PILE 1,5%

INDY PILE 1,5%

INDY PILE COKCI 1,5%

INDY PILE COKCI 1,5%

INDY PILE SACOX 1,5%

INDY PILE SACOX 1,5%