INDY PILE 1,5%

INDY PILE 1,5%

Premiks za brojlere


Dodaje se u količini od 1,5% u potpune smeše za tov pilića, uz dodatak 1,5-2% stočne krede.

Zašto INDY PILE 1,5%:

  • visok dnevni prirast
  • dobra konverzija hrane
  • nizak mortalitet
  • ujednačena telesna masa pilića na kraju tova

Sirovinski sastav:

 
    Sadrži:
 
  • visok nivo aminokiselina
  • visok nivo minerala i vitamina
  • enzime: fitazu, ksilanazu i glutanazu
PREDLOG RECEPTURE:            
             
  Starter smeša Grover smeša Finišer smeša
Sirovina % % % % % %
Kukuruz 45,5 57,1 47,50  62,50  52,50  68,50 
Pšenica 10,00  15,00  15,00 
Sojina sačma 27,00  37,00  18,00  32,00  12,00  26,00 
Sojin griz 14,00  16,00  17,00 
Ulje sirovo 2,00  2,00  2,00 
Monokalcijum-fosfat 1,00  1,20  1,00  1,00  1,00  0,50 
Kreda 1,00  1,20  1,00  1,00  1,00  1,50 
Indy pile C 1,5% sa kokcidiostatikom 1,50  1,50  1,50  1,50 
Indy pile 1,5% bez kokcidiostatika 1,50  1,50 
UKUPNO 100 100 100 100 100 100