Telad

Ne postoje velika ulaganja kada je reč o odgoju teladi. Dugogodišnja praksa velikog broja farmera upućuje na to da je svako ulaganje u ishranu i odgoj teladi jeftinije od lečenja ili gubitka teleta. To je naročito bitno kada je reč o ženskoj teladi jer predstavljaju budućnost stada.

Potpune smeše

PRE-CALFY

PRE-CALFY

Potpuna smeša za ishranu teladi

 

START-CALFY

START-CALFY

Potpuna smeša za ishranu teladi od 7 dana pre zalučenja do 150kg.

MILDY

MILDY

Zamena za mleko za telad

Super koncentrati

CALFNECTAR

CALFNECTAR

Superkoncentrat za ishranu teladi

Premiksi

CALFAROM

CALFAROM

Premiks 5% za ishranu teladi do 250kg.