START-CALFY

START-CALFY

Potpuna smeša za ishranu teladi od 7 dana pre zalučenja do 150kg.

Proizvod START CALFY u savremenom konceptu odgoja teladi se koristi nakon smeše PRE-CALFY, od 7 dana pre zalučenja do l50kg. Ukupna količina po teletu je l00kg, a ishrana je po volji. Proizvod je namenjen za lako zalučenje teladi i popravku proizvodnih rezultata.

Zašto START-CALFY:

  • Grla koja, dobro konzumiraju i iskorišćavaju kabastu i koncentrovanu hranu, i visokog su potencijala prirasta.
  • Mlade junice, koje brzo i u adekvatnoj starosti (15 meseci) dospevaju do telesne mase neophodne za uspešno osmenjeavanje (min. 360 kg)
  • Muška grla, koja u tovu imaju veliki apetit i dobro iskorišćavaju kabastu hranu, uz potencijal da ostvare priraste od preko 1,2 kg/dan.