Junad u tovu

Potpune smeše

PS ZA TOV JUNADI PREKO 250kg

PS ZA TOV JUNADI PREKO 250kg

Potpuna smeša za junad za visok dnevni prirast i odličnu konverziju

Super koncentrati

BOVI

BOVI

Dopunska smeša za junad u tovu

Premiksi

BEEFAROM

BEEFAROM

Vitaminsko-mineralna predsmeša za tov junadi