BOVI

BOVI

Dopunska smeša za junad u tovu

 
 
NAČIN PRIMENE
 
20% u smeši za JUNAD od 250 do 350 kg
15% u smeši za JUNAD preko 350 kg

Zašto BOVI:

  • visokim nivoima svarljivih proteina obezbeđuje brz i efikasan prirast. Pridržavanje preporuka u pogledu sastava obroka omogućava dnevni prirast od minimum 1200 g, u periodu od 250 do 500 kg telesne mase.
  • visokim nivoima vitamina i minerala omogućava odličan imunitet, kao i pravilan razvoj kostiju koji čine potporu za razvoj mišićnog tkiva.

Sirovinski sastav:

30% proteina visokog kvaliteta

1kg smese sadrzi:

SIROVINE Junad 250-350 kg Junad preko 350 kg
  % %
Žitarice 65 65
Stočno brašno 15 20
BOVI 20 15
Ukupno 100 100