LACTAROM

LACTAROM

Vitaminsko mineralna predsmeša za muzne krave

 

 
NAČIN PRIMENE
10g premiksa dnevno po 1 litru mleka

Zašto LACTAROM:

  • Visoka mlečnost
  • Smanjenje broja somatskih ćelija – bolji kvalitet i viša cena mleka
  • Bolji imunitet
  • Manje problema sa papcima i nogama
  • Sprečava tihe estruse
  • Smanjuje upale vimena

Sirovinski sastav:

1kg smese sadrzi:

Sirovine, 20 litara 25 litara 30 litara 35 litara 40 litara
kg po kravi na dan Kg Kg Kg Kg Kg
Silaža kukuruza 21 21 21 22 22
Seno lucerke 4,5 4,5 5 5 5,5
Slama 1,5 1,5 1,5 1 1
Kukuruz zrno 4,5 5,2 5,8 6,7 8
Sojina sačma 1,2 1,5 2 2,4 2,8
Suncokretova sačma 2 2 2,2 2,4 2,6
Lactarom 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4