SUPER BROILER I 35

SUPER BROILER I 35

Za tov pilića tokom starter i grover faza

Dodaje se u količini 35-40% u potpune smeše za tov pilića tokom starter i grover perioda.

Dostupno u pakovanjima od 10kg i 20kg

Zašto SUPER BROILER I 35:

  • visok prirast
  • odlična konverzija hrane
  • dobar klanični kvalitet
  • zdravo jato

Sirovinski sastav:

  • visok nivo aminokiselina
  • visokokvalitetna proteinska hraniva
  • optimalan odnos minerala i vitamina

1kg smese sadrzi:

PREDLOG RECEPTURE: Starter smeša Grover smeša
SIROVINE % %
Kukuruz 40.00 45.00
Pšenica 20.00 20.00
SUPER BROILER I 35 40.00 35.00
UKUPNO 100.00 100.00