PS za KRAVE MUZARE - KM 18 AKTIV

PS za KRAVE MUZARE - KM 18 AKTIV

18% SP- GKS-za krave muzare koje daju više od 20l mljeka dnevno

 

Potpuna smjesa za hranidbu krava visoke mliječnosti
 
Njenom primjenom postiže se ekonomična proizvodnja mlijeka.

Zašto PS za KRAVE MUZARE - KM 18 AKTIV:

  • visoka mliječnost
  • dobra reprodukcija
  • dug životni vijek krava