Novosti / Predavanja za farmere u saradnji sa PKS

Predavanja za farmere u saradnji sa PKS

Predavanja za farmere u saradnji sa PKS

Podeli na:

Tema predavanja je značaj prevencije i štetan uticaj mikotoksina na zdravlje domaćih životinja, samim tim i na ukupne rezultate proizvodnje na farmama, kao i kvalitet proizvoda životinjskog porekla.

Predavanja su održana u regionalnim jedinicama Privredne komore Srbije u Sremskoj Mitrovici, Kikindi i Požarevcu a u narednom periodu predavanja će biti održana i u Nišu, Kragujevcu, Kruševcu, Valjevu, Kraljevu, Novom Sadu, Subotici i Užicu.

Cilj edukacije je podizanje svesti građana o posledicama suše i uzrokovanju pojave mikotoksina u hrani za životinje kao i prenošenje štetnog dejstva mikotoksina na ljude kroz konzumiranje kontaminiranih proizvoda od životinja. Imajući u vidu da se poslednjih godina sve češće dešava da su vremenske prilike takve da pogoduju razvitku plesni koje su odgovorne za sintezu mikotoksina još dok su biljke u polju (poljske plesni). Osim u polju, rizik za pojavu i razvitak plesni postoji i prilikom manipulacije zrnevljem (sušenje, transport) i u skladištu (skladišne plesni). Manipulacijom zrna oštećuje se ovojnica i lomi zrno, što olakšava razvitak plesni u većem obimu. Što je veći obim razvitka plesni, veći je i rizik od pojave bolesti uzrokovanih toksinima plesni – mikotoksikoza. Mikotoksikoze nisu zarazne bolesti, vezane su isključivo za ishranu kontaminiranom hranom. Već nastali mikotoksini se ne mogu eliminisati iz hrane za životinje, moguće je samo sprečiti njihovo usvajanje u digestivnom traktu životinje. Ne leče se antibioticima niti bilo kojim drugim lekovima. Jedino rešenje u borbi protiv mikotoksikoza je preventiva – upotreba adsorbenata mikotoksina.

Kroz aktivan dijalog sa farmerima, proizvođačima hrane predstavnici kompanije Patent Co. će odgovoriti na sva pitanja ekonomske opravdanosti upotrebe adsorbenata u situaciji povećanog rizika po zdravlje ljudi, zbog prisustva višeg nivoa mikotoksina u hrani za životinje.

Pravilnom ishranom životinja neposredno utičemo na zdravlje ljudi, a jedino rešenje protiv mikotoksina i njihovog štetnog dejstva predstavlja prevencija.

Kompanija Patent Co. je u sklopu svoje strategije društveno odgovornog poslovanja za sve polaznike predavanja obezbedila besplatne uzorke adsorbenta mikotoksina Minazel Plus.