PS ANTIKET

PS ANTIKET

Potpuna smeša sa dodatkom preparata za prevenciju ketoze

  • Ova smeša namenjena je ishrani krava u zasušenju 20 dana pre teljenja i 20-30 dana posle teljenja.
  • Daje se u količini os 3 kg pre teljenja, a posle teljenja po proizvodnji.

Zašto PS ANTIKET:

Primenom ove smeše smanjuje se verovatnoća da posle teljenja dode do:

  • Ketoze
  • Mlečne groznice
  • Zaostajanja posteljice