PS za TOV PILIĆA II-PG 19

PS za TOV PILIĆA II-PG 19

Potpuna smeša za tov pilića II

Namenjena ishrani pilića u tovu od 21 dana starosti do 5 dana pre kraja tova.

Smeša je granuliranog oblika.

Dostupna pakovanja: 10kg i 20kg.

Zašto PS za TOV PILIĆA II-PG 19: