PS za TOV PILIĆA III - PF 17

PS za TOV PILIĆA III - PF 17

Potpuna smeša za tov pilića III – PF17

Namenjeno ishrani pilića tokom poslednjih 5 dana tova.
Oblik: granulirano.

Zašto PS za TOV PILIĆA III - PF 17: