PS za NOSILJE I - KN17

PS za NOSILJE I - KN17

Potpuna smeša za nosilje konzumnih jaja I – KN17

Namenjena ishrani koka nosilja u početnoj fazi nošenja jaja.
Oblik:
  • brašnasto
  • granulirano

Zašto PS za NOSILJE I - KN17: