PS za NOSILJE II - KN15

PS za NOSILJE II - KN15

Potpuna smeša za nosilje konzumnih jaja II – KN15

Namenjena ishrani koka nosilja u završnoj fazi nošenja jaja.
Oblik:
  • brašnasto
  • granulirano

Zašto PS za NOSILJE II - KN15: