LAKTO FOOD 18

LAKTO FOOD 18

Potpuna smeša za ishranu krava visoke mlečnosti u prvoj polovini laktacije

  • Odlikuje se visokim sadržajem ugljenih hidrata, pa samim tim i visokom koncentracijom energije.
  • Smeša bogata u lako usvojivim mineralima.
  • Dopriniosi prevenciji deficita energije i minerala.
  • Omogućava proizvodnju mleka od 23 L/dan i više u prvih 150 dana laktacije.
  • Obezbeduje sadržaj mlečne masti i preko 3,90% u uslovima konzumiranja obroka optimalnog sastava.
  • Poboljšava plodnost (intenzivnije traženje bika, manji utrošak semena, veći procenat steonosti)

Zašto LAKTO FOOD 18:

  • visoku mlečnost (preko 23 L/dan)
  • dobru reprodukciju
  • dug životni vek