Krmače

Dobra plodnost krmača. Veliki broj odbijene prasadi.

Potpune smjese

PS za SUPRASNE KRMAČE - SK

PS za SUPRASNE KRMAČE - SK

13,5% SP-GKS- SUPRASNE KRMAČE

PS za DOJNE KRMAČE - KD

PS za DOJNE KRMAČE - KD

16% SP-GKS- DOJNE KRMAČE

Super koncentrati

Premiksi