Prasad

Smjese za prasad su svojim sastavom prilagođene za hranidbu po volji, koja omogućava lako navikavanje prasadi na čvrstu hranu, i brz porast bez pojave proljeva.

Potpune smjese

PS za PRASAD - PROFISTART

PS za PRASAD - PROFISTART

20% SP-GKS-od odbića do 15 kg

PS PROFIGROVER

PS PROFIGROVER

17,5% SP-GKS-od 15-25 kg

IMUNINO

IMUNINO

Predstarter za prasad

 

Super koncentrati

IMUNO BABY

IMUNO BABY

SUPER START - sueperkoncentrat za starter fazu

IMUNO PIG

IMUNO PIG

SUPER GROW - superkoncentrat za grover fazu

Premiksi