Prasad

Smjese za prasad su svojim sastavom prilagođene za hranidbu po volji, koja omogućava lako navikavanje prasadi na čvrstu hranu, i brz porast bez pojave proljeva.

Potpune smjese

IMUNINO

IMUNINO

Predstarter za prasad

 

Super koncentrati

PAN co. GROVER

PAN co. GROVER

25% u smjesi od 3. tjedna nakon odbića do početka tova

IMUNO BABY

IMUNO BABY

SUPER START - superkoncentrat za starter fazu

IMUNO PIG

IMUNO PIG

SUPER GROW - superkoncentrat za grover fazu

Premiksi

INDY DESETKA

INDY DESETKA

10% u smjesi za prasad od 7 dana

INDY STARTER 4%

INDY STARTER 4%

4% u smjesi od odbića do 15kg

PAN GROVER 3,5%

PAN GROVER 3,5%

3.5% u smjesi 15 - 30 kg

IMUNO GROVER 4%

IMUNO GROVER 4%

Premiks za prasad