IMUNINO

IMUNINO

Predstarter za prasad

 

Dio novog koncepta hrandibre svinja koji sadrži ImunoComplex. 

Zašto IMUNINO:

  • Sadrži ImunoComplex; bogat je vitaminskim sadržajima; sadrži specijalne aktivne tvari organskog porijekla; sadrži eterična ulja
  • Visokokvalitetni i probavljivi sastojci hrane koju čine kombinacije biljnih i mliječnih proteina
  • Proizvod potiče prasad da konzumiraju prvu hranu što kao rezultat ima stimulaciju razvoja digestivnog trakta - „enzimski trening“
  • Navikavanjem prasadi na konzumiranje čvrste hrane tokom dojnog perioda: preveniramo moguće probleme tokom i nakon odbića,rasterećujemo krmaču, dobijamo veću i ujednačeniju masu prasadi na odbiću