IMUNINO

IMUNINO

Predstarter za prasad

Deo novog koncepta ishrane svinja, koji sadrži ImunoComplex.

Zašto IMUNINO:

  • Sadrži ImunoComplex; bogat je vitaminskim sadržajima; sadrži specijalne aktivne materije organskog porekla; sadrži etarska ulja
  • Visokokvalitetni i svarljivi sastojci hrane koju čine kombinacije biljnih i mlečnih proteina
  • Proizvod podstiče prasad da konzumiraju prvu hranu što kao rezultat ima stimulaciju razvića digestivnog trakta - „enzimski trening“
  • Navikavanjem prasadi na konzumiranje čvrste hrane tokom dojnog perioda: preveniramo moguće probleme tokom i nakon zalučenja,rasterećujemo krmaču, dobijamo veću i ujednačeniju masu prasadi na zalučenju