Krave

Za uspešno bavljenje mlečnim govedarstvom, za visok prinos mleka i dobro zdravlje stada pored dobre genetike i smeštajnih uslova, najviše pažnje treba posvetiti ishrani krava. Savremena ishrana krava podrazumeva ishranu krava prema fazama laktacije. Potrebe krava u hranljivim materijama u različitim fazama značajno se razlikuju, što dovodi do potrebe pravljenja više različitih obroka – u zavisnosti od faze.

Potpune smeše

PS za KRAVE MUZARE – KM 15

PS za KRAVE MUZARE – KM 15

Potpuna smeša za ishranu krava mlečnosti do 20 litara.

PS KM REGULAR MILK 18

PS KM REGULAR MILK 18

Potpuna smeša za ishranu krava visoke mlečnosti

LAKTO FOOD 18

LAKTO FOOD 18

Potpuna smeša za ishranu krava visoke mlečnosti u prvoj polovini laktacije

LAKTO FOOD 20

LAKTO FOOD 20

Potpuna smeša za ishranu krava visoke mlečnosti u ranoj laktaciji

PS DRY START

PS DRY START

Potpuna smeša za ishranu krava u fazi zasušenja do 20 dana pred teljenje.

PS ANTIKET

PS ANTIKET

Potpuna smeša sa dodatkom preparata za prevenciju ketoze.

PS KM REGULAR MILK 18 AKTIV

PS KM REGULAR MILK 18 AKTIV

Potpuna smeša za ishranu krava visoke mlečnosti

Super koncentrati

MELLY

MELLY

Dopunska smeša za krave muzare

Premiksi

LACTAROM

LACTAROM

Vitaminsko mineralna predsmeša za muzne krave

 

DRY 300

DRY 300

Vitaminsko mineralna predsmeša za zasušene krave sa dodatkom Niacina (B3) I HELATA