Pilići u tovu

Ujednačena telesna masa pilića od početka do kraja tova,visoki dnevni prirasti, dobra konverzija hrane, nizak mortalitet, zdravi i veseli pilići, meso extra kvaliteta bez prisustva masnih naslaga i vode – da, moguće je!

Potpune smeše

PS za TOV PILIĆA I-PS 22

PS za TOV PILIĆA I-PS 22

Potpuna smeša za tov pilića I - STARTER

PS za TOV PILIĆA II-PG 19

PS za TOV PILIĆA II-PG 19

Potpuna smeša za tov pilića II - GROVER

PS za TOV PILIĆA III - PF 17

PS za TOV PILIĆA III - PF 17

Potpuna smeša za tov pilića III – PF17

Super koncentrati

SUPER BROILER I 35

SUPER BROILER I 35

Dopunska smeša za tov brojlera tokom starter i grover faze sa kokcidiostatikom.

SUPER BROILER II 25

SUPER BROILER II 25

Dopunska smeša za tov brojlera u završnoj fazi bez kokcidiostatika. 

SUPER CHICKY

SUPER CHICKY

Dopunska smeša za tov brojlera sa biljnim kokcidiostatikom.
Koristi se u različitim udelima za starter, grover i finišer fazu.

Premiksi

INDY PILE 1,5%

INDY PILE 1,5%

Premiks za brojlere