Preživari

Profitabilna proizvodnja govedine, mleka, i ovaca u mnogome zavisi od svesti proizvođača da su za zdravlje buraga ili njegovu funkcionalnost ključni programu ishrane. Usavršavanje znanja zasnivamo na saradnji sa stočarima širom sveta, kao i na saradnji sa vodećim akademskim institucijama.

Potpune smeše

PRE-CALFY

PRE-CALFY

Potpuna smeša za ishranu teladi

 

START-CALFY

START-CALFY

Potpuna smeša za ishranu teladi od 7 dana pre zalučenja do 150kg.

MILDY

MILDY

Zamena za mleko za telad

PS za KRAVE MUZARE – KM 15

PS za KRAVE MUZARE – KM 15

Potpuna smeša za ishranu krava mlečnosti do 20 litara.

PS za KRAVE MUZARE – KM 18

PS za KRAVE MUZARE – KM 18

Potpuna smeša za ishranu krava visoke mlečnosti

PS ZA TOV JUNADI PREKO 250kg

PS ZA TOV JUNADI PREKO 250kg

Potpuna smeša za junad, pospešuje visok dnevni prirast i odličnu konverziju

 

 

LAKTO FOOD 18

LAKTO FOOD 18

Potpuna smeša za ishranu krava visoke mlečnosti u prvoj polovini laktacije

LAKTO FOOD 20

LAKTO FOOD 20

Potpuna smeša za ishranu krava visoke mlečnosti u ranoj laktaciji

PS DRY START

PS DRY START

Potpuna smeša za ishranu krava u fazi zasušenja do 20 dana pred teljenje.

PS ANTIKET

PS ANTIKET

Potpuna smeša sa dodatkom preparata za prevenciju ketoze.

PS ZA JAGNJAD DO 15kg - J 18

PS ZA JAGNJAD DO 15kg - J 18

Granulirana potpuna smeša za jagnjad

PS ZA JAGNJAD 15-30kg - J 16

PS ZA JAGNJAD 15-30kg - J 16

Granulirana potpuna smeša za tov jagnjadi

Super koncentrati

CALFNECTAR

CALFNECTAR

Superkoncentrat za ishranu teladi

BOVI

BOVI

Dopunska smeša za junad u tovu

MELLY

MELLY

Dopunska smeša za krave muzare

SUPER LAMBO

SUPER LAMBO

Superkoncentrat namenjen za ishranu jagnjadi, jaradi, ovaca i koza

OMEGA CALF

OMEGA CALF

Superkoncentrat za ishranu teladi do 250kg.

Koncentrovana smeša se pravi dodavanjem samo žitarica i 35% Omega calf-a.

Premiksi

CALFAROM

CALFAROM

Premiks 5% za ishranu teladi do 250kg.

LACTAROM

LACTAROM

Vitaminsko mineralna predsmeša za muzne krave

 

DRY 300

DRY 300

Vitaminsko mineralna predsmeša za zasušene krave sa dodatkom Niacina (B3) I HELATA

BEEFAROM

BEEFAROM

Vitaminsko-mineralna predsmeša za tov junadi

CAPRINO

CAPRINO

Mineralno vitaminska smeša za koze, ovce i jarad i jagnjad