Preživari

Profitabilna proizvodnja govedine, mleka, i ovaca u mnogome zavisi od svesti proizvođača da su za zdravlje buraga ili njegovu funkcionalnost ključni programu ishrane. Usavršavanje znanja zasnivamo na saradnji sa stočarima širom sveta, kao i na saradnji sa vodećim akademskim institucijama.

Potpune smeše

PRE-CALFY

PRE-CALFY

Potpuna smeša za ishranu teladi

 

START-CALFY

START-CALFY

Potpuna smeša za ishranu teladi od 7 dana pre zalučenja do 150kg.

MILDY

MILDY

Zamena za mleko za telad

PS za KRAVE MUZARE – KM 15

PS za KRAVE MUZARE – KM 15

Potpuna smeša za ishranu krava mlečnosti do 20 litara.

PS KM REGULAR MILK 18

PS KM REGULAR MILK 18

Potpuna smeša za ishranu krava visoke mlečnosti

PS ZA JUNAD PREKO 250KG REGULAR FEED

PS ZA JUNAD PREKO 250KG REGULAR FEED

Potpuna smeša za junad, pospešuje visok dnevni prirast i odličnu konverziju

 

 

LAKTO FOOD 18

LAKTO FOOD 18

Potpuna smeša za ishranu krava visoke mlečnosti u prvoj polovini laktacije

LAKTO FOOD 20

LAKTO FOOD 20

Potpuna smeša za ishranu krava visoke mlečnosti u ranoj laktaciji

PS DRY START

PS DRY START

Potpuna smeša za ishranu krava u fazi zasušenja do 20 dana pred teljenje.

PS ANTIKET

PS ANTIKET

Potpuna smeša sa dodatkom preparata za prevenciju ketoze.

PS ZA JAGNJAD DO 15kg - J 18

PS ZA JAGNJAD DO 15kg - J 18

Granulirana potpuna smeša za jagnjad

PS ZA JAGNJAD 15-30kg - J 16

PS ZA JAGNJAD 15-30kg - J 16

Granulirana potpuna smeša za tov jagnjadi

PS KM REGULAR MILK 18 AKTIV

PS KM REGULAR MILK 18 AKTIV

Potpuna smeša za ishranu krava visoke mlečnosti

Super koncentrati

CALFNECTAR

CALFNECTAR

Superkoncentrat za ishranu teladi

BOVI

BOVI

Dopunska smeša za junad u tovu

MELLY

MELLY

Dopunska smeša za krave muzare

SUPER LAMBO

SUPER LAMBO

Superkoncentrat namenjen za ishranu jagnjadi, jaradi, ovaca i koza

OMEGA CALF

OMEGA CALF

Superkoncentrat za ishranu teladi do 250kg.

Koncentrovana smeša se pravi dodavanjem samo žitarica i 35% Omega calf-a.

Premiksi

CALFAROM

CALFAROM

Premiks 5% za ishranu teladi do 250kg.

LACTAROM

LACTAROM

Vitaminsko mineralna predsmeša za muzne krave

 

DRY 300

DRY 300

Vitaminsko mineralna predsmeša za zasušene krave sa dodatkom Niacina (B3) I HELATA

BEEFAROM

BEEFAROM

Vitaminsko-mineralna predsmeša za tov junadi

CAPRINO

CAPRINO

Mineralno vitaminska smeša za koze, ovce i jarad i jagnjad