PS ZA JUNAD PREKO 250KG REGULAR FEED

PS ZA JUNAD PREKO 250KG REGULAR FEED

Potpuna smeša za junad, pospešuje visok dnevni prirast i odličnu konverziju

 

 

Potpune krmne smeše sa odgovarajućim sadržajem proteina i adekvatnom koncentracijom energije za junad u tovu

Zašto PS ZA JUNAD PREKO 250KG REGULAR FEED:

  • Efikasnije iskorišćavanje hranljivih materija iz obroka za ostvarenje intenzivnog prirasta
  • Manji utrošak hrane po kilogramu prirasta i skraćen period tova
  • Dobri klanični rezultati (visok randman, visok procenat mesnatosti, visok kvalitet mesa kao finalnog proizvoda)


PS ZA JUNAD PREKO 250KG REGULAR FEED se proizvodi u vidu granula.