Prasad

Smeše za prasad su svojim sastavom prilagodjene za ishranu po volji, koja omogućava lako navikavanje prasadi na čvrstu hranu i brz porast bez pojave proliva.

Potpune smeše

PS za PRASAD - PROFISTART

PS za PRASAD - PROFISTART

Potpuna smeša za zalučivanje prasadi

PS PROFI GROVER

PS PROFI GROVER

Potpuna smeša za ishranu prasadi od 25. dana po zalučenju do 30 kg

IMUNINO

IMUNINO

Predstarter za prasad

Super koncentrati

PAN BABY

PAN BABY

samo 20% u potpunoj smeši od zalučenja do 30 kg
 
 
 

PAN co. GROVER

PAN co. GROVER

25% u smeši od 3. nedelje nakon zalučenja do početka tova

IMUNO BABY

IMUNO BABY

SUPER START - superkoncentrat za starter fazu

IMUNO PIG

IMUNO PIG

SUPER GROW - sueperkoncentrat za grover fazu

Premiksi

INDY DESETKA

INDY DESETKA

10% u smeši za prasad od 7 dana

INDY STARTER 4%

INDY STARTER 4%

4% u smeši od zalučenja do 15kg

PAN GROVER 3,5%

PAN GROVER 3,5%

3.5% u smeši 15 - 30 kg

IMUNO GROVER 4%

IMUNO GROVER 4%

Premiks za prasad