Prasad

Smeše za prasad su svojim sastavom prilagodjene za ishranu po volji, koja omogućava lako navikavanje prasadi na čvrstu hranu i brz porast bez pojave proliva.

Potpune smeše

IMUNINO

IMUNINO

Predstarter za prasad

Complete START

Complete START

Potpuna smeša za ishranu prasadi telesne mase od 9-15 kg

Complete GROVER

Complete GROVER

Potpuna smeša za ishranu prasadi telesne mase od 15-25 kg

Super koncentrati

PAN BABY

PAN BABY

samo 20% u potpunoj smeši od zalučenja do 30 kg
 
 
 

PAN co. GROVER

PAN co. GROVER

25% u smeši od 3. nedelje nakon zalučenja do početka tova

IMUNO BABY

IMUNO BABY

SUPER START - superkoncentrat za starter fazu

IMUNO PIG

IMUNO PIG

SUPER GROW - sueperkoncentrat za grover fazu

Premiksi

INDY DESETKA

INDY DESETKA

10% u smeši za prasad od 7 dana

INDY STARTER 4%

INDY STARTER 4%

4% u smeši od zalučenja do 15kg

PAN GROVER 3,5%

PAN GROVER 3,5%

3.5% u smeši 15 - 30 kg

IMUNO GROVER 4%

IMUNO GROVER 4%

Premiks za prasad