Complete GROVER

Complete GROVER

Potpuna smeša za ishranu prasadi telesne mase od 15-25 kg

  • Kombinacija visoko kvalitetnih i bezbednih sirovina koje obezbeđuju izbalansiran obrok 
  • Probiotske kulture mikroorganizama stimulišu pokretljivost i imunološki sistem u digestivnom traktu
  • Aktivni principi esencijalnih ulja normalizuju funkciju crevne sluznice i postižu antibakterijsko dejstvo
  • Širok spektar enzima poboljšava svarljivost hrane povećavajući ekonomičnost proizvodnje
  • Efikasna resorpcija hranljivih materija podržava koncept zaštite životne sredine

Zašto Complete GROVER:

  • Adekvatan nivo visoko svarljivih proteina uz dodatak široke palete aminokiselina garantuje maksimalan dnevni prirast i nisku konverziju hrane
  • Zakiseljivač ostvaruje antimikrobno dejstvo smanjenjem broja patogenih bakterija prevenirajući edemsku bolest
  • Optimalnom količinom visoko svarljivih hranljivih materija obezbeđuje se skladna telesna građa i pravilan razvoj koštanog i mišićnog tkiva prasadi
  • Pored visokih vrednosti ostvarenog prirasta, upotrebom Complete GROVERA gastrointestinalni sistem povećava kapacitete resorpcije i priprema se za sledeću fazu u proizvodnom ciklusu (tov).
Način upotrebe:
Preporuka je da prasad potpunu smešu Complete GROVER konzumiraju po volji (ad libitum) uz obezbeđenje izvora čiste pijaće vode. U vreme prelaska prasadi na Complete GROVER, poželjno je mešanje sa Complete STARTEROM u odnosu 1:1 radi privikavanja prasadi na novu hranu.