Koke nosilje

Zdrave nosilje lepog perja, visoka proizvodnja jaja bez oscilacija, čvrsta ljuska jajeta, odlična boja žumanceta, samo su neki od mnoštva parametara koji se mogu postići upotrebom proizvoda za ishranu nosilja Patent co.

Pored toga što sadrže optimalnu količinu svih potrebnih sirovina za pravilnu proizvodnju i rast i razvoj koka, Patent co. proizvodi za nosilje karakterišu se i ističu po sadržaju prirodnih dodataka koji omogućuju veću proizvodnju i poboljšavaju zdravstveno stanje nosilja.

Potpune smeše

GOLDEN EGG 1

GOLDEN EGG 1

Potpuna smeša za koke nosilje od pronošenja do 50. nedelje

GOLDEN EGG 2

GOLDEN EGG 2

Potpuna smeša za koke nosilje od 50. nedelje do kraja eksploatacije

Super koncentrati

SUPER EGG 30

SUPER EGG 30

Dodaje se u količini od 30% u potpune smeše za koke nosilje konzumnih jaja.

Premiksi

EGG BOOSTER 1,25%

EGG BOOSTER 1,25%

Vitaminsko-mineralna predsmeša za koke nosilje konzumnih jaja.

GRINJE STOP 2%

GRINJE STOP 2%

Premiks za koke nosilje sa "Rid of Mite"