EGG BOOSTER 1,25%

EGG BOOSTER 1,25%

Vitaminsko-mineralna predsmeša za koke nosilje konzumnih jaja.


Dodaje se 1,25% u potpune smeše za nosilje konzumnih jaja uz dodatak 8% stočne krede

Zašto EGG BOOSTER 1,25%:

  • produžen period visoke nosivosti
  • veliki broj krupnih jaja
  • čvrsta ljuska jaja
  • optimalna boja žumanca
  • zdrave nosilje očuvanog perja

Sirovinski sastav:

 
  • visok nivo aminokiselina, metionina i lizina
  • odlično izbalansiran nivo minerala i vitamina
  • enzime, fitazu, ksilanazu, celulazu i glukanazu
  Koke do 50 nedelja Koke preko 50 nedelja
naziv sirovina udeo % udeo %
Kukuruz 35,75 33,25
Pšenica, zrno 25 30
Sojina sačma 44% 15 10
Suncokretova sačma 33% 13 15
MH Stočna kreda 8 8,5
Ulje sojino 2 2
Egg Booster 1,25% 1,25 1,25
Ukupno 100 100