Junad u tovu

Obično se pri sastavljanju obroka za tovnu junad pažnja fokusira na sadržaj najznačajnijih hranljivih materija (ugljenih hidrata, proteina, masti ...) i koncentraciju energije. Ništa manji značaj ne sme da se pokloni ni vitaminima i mineralnim materijama, jer ako su iste u nedostatku i pored optimalne snabdevenosti obroka ugljenim hidratima, proteinima i mastima, one neće biti u potpunosti iskorišćene, sve dok postoji nedostatak minerala i vitamina. U tovu junadi, to se negativno odražava na prirast i efìkasnost iskorišćavanja hrane. 

Potpune smeše

PS ZA JUNAD PREKO 250KG REGULAR FEED

PS ZA JUNAD PREKO 250KG REGULAR FEED

Potpuna smeša za junad, pospešuje visok dnevni prirast i odličnu konverziju

 

 

Super koncentrati

BOVI

BOVI

Dopunska smeša za junad u tovu

Premiksi

BEEFAROM

BEEFAROM

Vitaminsko-mineralna predsmeša za tov junadi