BEEFAROM

BEEFAROM

Vitaminsko-mineralna predsmeša za tov junadi

Zašto BEEFAROM:

 • Bolje iskorišćavanje hranljivih materija iz obroka
 • Manji utrošak hrane po kilogramu prirasta i veća finalna telesna masa u tovu
 • Skraćuje se period tova

Sirovinski sastav:

 
 • Mineralna hraniva
 • Kompleks minerala
 • Kompleks vitamina
 • Antioksidans

1kg smese sadrzi:

 
 • Vitamin A (E672), IJ/kg, 300.000
 • Vitamin D3 (E67l), U/kg, 56.000
 • Vitamin E, U/kg, 620
 • Kalcijum, min. 22 %
 • Fosfor, ukupno 3 %
 • Natrijum, ukupno 9%
 • Magnezijum, 3 %
PREDLOG RECEPTURE: Junad 250-350kg Junad preko 350 kg
Sirovina % % % %
Kukuruz 60 52 63 56
Pšenično stočno brašno 20   20  
Sojina sačma 5 5    
Suncokretova sačma 12 15 15 17
Ječam   25   25
BEEFAROM 3 3 2 2
Ukupno 100 100 100 100