Telad

Ne postoje velika ulaganja kada je reč o odgoju teladi. Dugogodišnja praksa velikog broja farmera upućuje na to da je svako ulaganje u ishranu i odgoj teladi jeftinije od lečenja ili gubitka teleta. To je naročito bitno kada je reč o ženskoj teladi jer predstavljaju budućnost stada.

Potpune smeše

PRE-CALFY

PRE-CALFY

Potpuna smeša za ishranu teladi

 

START-CALFY

START-CALFY

Potpuna smeša za ishranu teladi od 7 dana pre zalučenja do 150kg.

MILDY

MILDY

Zamena za mleko za telad

Super koncentrati

CALFNECTAR

CALFNECTAR

Superkoncentrat za ishranu teladi

OMEGA CALF

OMEGA CALF

Superkoncentrat za ishranu teladi do 250kg.

Koncentrovana smeša se pravi dodavanjem samo žitarica i 35% Omega calf-a.

Premiksi

CALFAROM

CALFAROM

Premiks 5% za ishranu teladi do 250kg.